In de vrijgemaakte energiemarkt is de consument een speler op zich met rechten en plichten. Deze rechten en plichten worden bepaald door de verschillende wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn in het Brusselse Gewest, namelijk: Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het...

In deze rubriek vindt u de lijst van de federale en gewestelijke diensten die bevoegd zijn inzake Energie. Voor de federale overheid : de Ombudsdienst voor Energie Ombudsdienst voor Energie ; de FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie, en in het bijzonder: de Algemene Directie Economische Inspectie, de...

Bent u een Brusselse consument en vermoedt u een fout in de meteropname, werden uw meters zonder voorafgaande verwittiging verzegeld, wilt u het statuut van ‘beschermde afnemer’ aanvragen, lijkt het bedrag van de factuur van Sibelga voor de plaatsing van een nieuwe meter u buitensporig… en weet u niet tot...

Wist je dat wanneer je het slachtoffer bent van een storing in de levering en distributie van energie, je onder bepaalde voorwaarden een schadevergoeding kunt vragen? Inderdaad! De wetgeving betreffende de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet met name een schadevergoedingsmechanisme (vind de bijdragen...

Share :