Sinds 1 juli 2014 is BRUGEL bevoegd voor de tarifering van de elektriciteits- en gasdistributie in het Brussels Gewest. Ter herinnering: deze bevoegdheid werd officieel overgedragen door de Brusselse ordonnantieBrusselse ordonnantie van 8 mei 2014.

Na gestructureerd, gedocumenteerd en transparant overleg met Sibelga, de distributienet beheerder in het Brussels Gewest, stelt Brugel de methodologie vast die Sibelga zal moeten volgen voor de vaststelling van haar tariefvoorstel.

Elke verbruiker die op het distributienet voor elektriciteit of gas is aangesloten, moeten de distributietarieven betalen. De toepassingsvoorwaarden voor deze tarieven die hieronder beschikbaar zijn, maken de objectieve, transparante en niet-discriminerende toepassing van de tarieven mogelijk voor de toegangshouders en de distributienetgebruikers.

De beheerder van het transmissienet voor elektriciteit (ELIA) factureert de transmissiekosten voor elektriciteit aan de gebruikers die rechtstreeks op zijn net zijn aangesloten (bijvoorbeeld: netbeheerder, grote industriële klanten,…). De netbeheerder (SIBELGA) factureert vervolgens de transmissiekosten samen met de distributietarieven aan alle leveranciers, die ze doorrekenen in de facturen voor hun respectievelijke klanten. In tegenstelling tot de elektriciteitsfactuur, zijn de transportkosten (Fluxys) inbegrepen in het gedeelte energie van de factuur.

De maximumprijzen die van toepassing zijn op de gedropte niet-beschermde huishoudelijke klanten, zijn gepubliceerd op de website van de CREG.

In deze rubriek vindt u alle nuttige informatie en documenten om ons werk met betrekking tot de tarifering te begrijpen.

Voor meer informatie over de distributietarieven en het aandeel dat ze vertegenwoordigen in de samenstelling van de energiefactuur, raadpleegt u onze rubriek  « Mijn factuur begrijpen ».

De distributietarieven die van toepassing zijn voor de periode 2020-2024 worden hieronder weergegeven. Bepaalde elementen van deze tarieven kunnen worden aangepast in de loop van de regulatoire periode als gevolg van wijzigingen van de kosten gedragen door de netbeheerder SIBELGA (belastingen, wegenisretributies, openbare dienstverplichtingen, transport,…). Deze tarieven worden altijd vooraf ...

De distributietarieven die van toepassing zijn voor de periode 2015-2019 worden hieronder weergegeven. Bepaalde elementen van deze tarieven kunnen worden aangepast in de loop van de regulatoire periode als gevolg van wijzigingen van de kosten gedragen door de netbeheerder SIBELGA (belastingen, wegenisretributies, openbare dienstverplichtingen, transport,…).

Share :